Podlahové folie mají široké uplatnění při stavebních prací ,  nebo jako ochrana materiálu před poškozením a znečištěním.