Jádrové vrtání se používá pro vytvoření přesných kruhových prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, horninách a v dalších stavebních materiálech. Jádrové vrtání lze provádět v různých směrech – kolmo, šikmo i vodorovně. Jádrové vrtání je vhodné pro dodatečné vytváření prostupů například pro vodoinstalace, plyn, vzduchotechniku, elektrorozvody, ale také pro vrtání kotevních otvorů a jádrovým vrtáním se provádí i zkušební vrty. Mezi výhody jádrového vrtání patří: vysoká přesnost, minimální vibrace, malá hlučnost a prašnost, snadná a rychlá práce.